เหตุใดการสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ดีจึงมีความสำคัญ

เหตุใดการสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ดีจึงมีความสำคัญ

วัฒนธรรมการทำงานเป็นระบบนิเวศที่จับต้องไม่ได้ซึ่งทำให้สถานที่บางแห่งน่าทำงานและสถานที่อื่นเป็นพิษเมื่อเราพูดถึงแง่มุมของสิ่งที่ทำให้องค์กรเป็นสถานที่ทำงานที่ดี ปัจจัยหลักที่พวกเราส่วนใหญ่คำนึงถึงคือคุณค่าแบรนด์ขององค์กรและค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับพนักงานผู้จัดการและผู้เชี่ยวชาญระดับสูงส่วนใหญ่ตั้งใจที่จะเชื่อว่าองค์ประกอบทั้งสองนี้เพียงพอที่จะดึงดูดผู้มีความสามารถมาสู่องค์กรของ

พวกเขา อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่เรามักมองข้าม

ไปคือวัฒนธรรมการทำงาน ซึ่งมักจะมีบทบาทในการตัดสินใจในการรักษาและผูกมัดผู้คนไว้กับองค์กร

วัฒนธรรมการทำงานเป็นระบบนิเวศที่จับต้องไม่ได้ซึ่งทำให้สถานที่บางแห่งน่าทำงานและสถานที่อื่นเป็นพิษ กล่าวโดยสรุป อุดมการณ์ขององค์กรเป็นสิ่งที่ประกอบขึ้นเป็นวัฒนธรรมการทำงาน

มันส่งผลกระทบหรือกำหนดความสามารถของผู้นำและพนักงานในความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเพื่อประโยชน์ส่วนรวมขององค์กรและดำเนินการภายในขอบเขตที่ตกลงร่วมกันและยอมรับได้ของค่านิยมทางวัฒนธรรมและส่วนต่อประสานทางอารมณ์

เป็นที่เข้าใจกันอย่างกว้างขวางว่าบรรยากาศในเชิงบวกสามารถสร้างหรือทำลายประสิทธิภาพการทำงานของคุณ ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน วิทยาลัย หรือที่ทำงาน ไม่ว่าคุณจะมีความสามารถและฉลาดแค่ไหน คุณก็สามารถทำงานอย่างเต็มความสามารถและทักษะความคิดสร้างสรรค์ของคุณเมื่อคุณอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมซึ่งให้ความสำคัญกับทรัพยากรมนุษย์

นี่คือเหตุผลที่วัฒนธรรมการทำงานมีความสำคัญอย่างยิ่งในการดึงเอาสิ่งที่ดีที่สุดจากพนักงานของคุณออกมาแม้ในสถานการณ์ที่เลวร้าย การคิดลบไม่เพียงแต่ทำลายความคิดสร้างสรรค์และความมุ่งมั่นในการดำเนินการเท่านั้น แต่ยังไม่อนุญาตให้พนักงานพัฒนาความรู้สึกรักใคร่และเป็นเจ้าขององค์กรอีกด้วย

โดยพื้นฐานแล้วมนุษย์มีความเรียบง่ายและสภาพแวดล้อมการทำงานในเชิงบวกส่งผลต่อวิธีคิด การกระทำ และการไตร่ตรอง

นี่คือเหตุผลบางประการที่จะตอบคำถาม ข้างต้น :

สถานที่ทำงานคือที่ที่คุณใช้เวลามากกว่า 1 ใน 3 ของชีวิต โดยธรรมชาติ หากพนักงานของคุณมีความสุขและพึงพอใจในการทำงาน สิ่งนี้จะสะท้อนให้เห็นในบุคลิกภาพโดยรวมและการเติบโตในฐานะมนุษย์ ผลกระทบโดยรวมของสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีมีมากกว่าผลผลิตที่เพิ่มขึ้นและความพึงพอใจของพนักงาน ส่งผลต่อบุคลิกภาพโดยรวมของคนที่ทำงานให้กับองค์กร

เพิ่มความภักดีในที่ทำงานของคุณ

พนักงานของคุณตื่นนอนทุกวันและตั้งตารอวันทำงาน 

หรือพวกเขาลากตัวเองไปที่ที่ทำงานโดยนับวันจนถึงวันหยุดสุดสัปดาห์หรือไม่? พวกเขารู้สึกเป็นเจ้าของและอุทิศตนต่อองค์กรเช่นเดียวกับคุณหรือไม่? มีเพียงสถานที่ที่ให้ความสำคัญกับทรัพยากรมนุษย์ ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความไว้วางใจ และปลูกฝังความรู้สึกมั่นใจและความสามัคคีในหมู่พนักงานเท่านั้นที่สามารถบรรลุผลสำเร็จได้

แรงจูงใจและการประเมินพนักงานอาจไม่เพียงพอที่จะกระตุ้นให้พนักงานทำงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับองค์กรเสมอไป บางครั้งในสถานการณ์ที่ท้าทายอย่างยิ่งเมื่อต้องใช้ความพยายามร่วมกันเพื่อกอบกู้องค์กร ความรักและความเสน่หาที่พนักงานรู้สึกต่อสถานที่ทำงานเป็นปัจจัยชี้ขาด

องค์กรที่พนักงานมีความรู้สึกภักดีและเป็นเจ้าของสถานที่ทำงานอย่างลึกซึ้งคือองค์กรที่มีหนทางอีกยาวไกล . พนักงานที่รักองค์กรของตนจะเผยแพร่ความปรารถนาดีและเป็นเครื่องมือในการดึงดูดทรัพยากรบุคคลที่ดีมาสู่องค์กร

กุญแจสำคัญในการเก็บรักษา

การศึกษาที่จัดทำโดย Dale Carnegie Training เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาสรุปว่าพนักงานอินเดีย 54 เปอร์เซ็นต์ที่น่าตกใจค่อนข้างไม่พอใจกับงานของพวกเขา เป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าองค์กรต่างๆ จำเป็นต้องเริ่มมาตรการเชิงรุกเพื่อรักษาความผูกพันและปรับปรุงความพึงพอใจ

ตรงกันข้ามกับความเชื่อทั่วไป ค่าตอบแทนและการประเมินไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่ผูกมัดพนักงานไว้กับองค์กรเป็นระยะเวลานานขึ้น การที่พนักงานรู้สึกมีความสุขและพึงพอใจในพื้นที่ทำงานของเขา/เธอเป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งหรือไม่

พนักงานที่ไม่พอใจที่รู้สึกว่าถูกต่อล้อต่อเถียงจากการซักถามและกล่าวหาจากผู้อาวุโสในแต่ละวัน และการลอบกัดโดยเพื่อนร่วมงานจะเป็นคนแรกที่มองหาโอกาสในการทำงานใหม่ แม้ว่าเขา/เธอจะได้รับค่าตอบแทนที่ดีก็ตาม

Credit : ufaslot